Motieven van personeelsverloop

Ondanks de ruime arbeidsmarkt blijft inzicht in personeelsverloop essentieel. De schade van ongewenst personeelsverloop leidt namelijk in het meest ideale geval tot kosten op korte termijn. Deze kunnen oplopen tot duizenden euro’s per geval (Zeynep & Huckman, 2008). Hieronder vallen bijvoorbeeld verlies van productiviteit, advertentie- en recruitmentkosten.

Inzicht in beweegredenen van in ieder geval ongewenst personeelsverloop is daarom van belang. Presearch biedt daarom een moderne en unieke methode waarmee organisaties data uit exit-vragenlijsten om kunnen zetten naar concrete vertrekredenen en verbeterpunten. Deze methode draagt hiermee direct bij aan het bereiken evidence-based (HR) management.

In deze wekelijks terugkerende blog proberen wij bij te dragen aan het bereiken van meer begrip van personeelsverloop en bereiken van evidence-based HR. De tot op heden door Presearch samengestelde database bevat inmiddels meer dan 1000 respondenten uit verschillende organisaties. Het lijkt daarom meer dan zinvol om een korte studie te doen en deze kennis te delen met HR functionarissen, managers en directieleden.

Uitleg dataverzameling

De vragenlijst meet op betrouwbare en gevalideerde wijze de onderdelen die algehele verbondenheid en tevredenheid binnen organisaties verklaren en bevat een longitudinaal karakter. Deze onderdelen bevatten de vier A’s (arbeidsinhoud, -omstandigheden, -verhoudingen en -voorwaarden). De data is in drie jaar tijd op gelijke wijze binnen verschillende Nederlandse organisaties verzameld.

Hieronder een overzicht van welke onderdelen de komende weken aan bod zullen komen:

Week 16: Invloed van arbeidsinhoud
Week 17: De rol van geslacht
Week 18: Invloed van arbeidsomstandigheden
Week 19: De rol van generaties (leeftijd)
Week 20: Invloed van arbeidsverhoudingen
Week 21: De rol van leidinggevenden
Week 22: Invloed van arbeidsvoorwaarden
Week 23: De rol van dienstjaren
Week 24: Belangrijkste beweegredenen op een rijtje
Week 25: Conclusie

Mocht u inhoudelijke vragen hebben naar de studie of methode van Presearch, neem dan contact met ons op info@presearch.nl of 020-7893277.

07 april 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *