Logo van Dokter Bosman

Organisatie:
Branche:
Omvang:
Medewerkers:
Onderzoek:

Dokter Bosman
Geestelijke Gezondheidszorg
31 vestigingen
>300 medewerkers
Tevredenheid & Betrokkenheid


Psychologenpraktijk Dokter Bosman besloot in 2017 de samenwerking aan te gaan met Presearch. Er was behoefte aan relevant, betrouwbaar en anoniem medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) om aandachtspunten binnen de organisatie in kaart te brengen. Twee jaar later zijn er op bijna alle onderdelen van medewerkerstevredenheid positieve ontwikkelingen meetbaar. We vroegen Dokter Bosman’s Gemma Blokhuis – Nagel naar de stappen die zijn ondernomen om tot deze mooie resultaten te komen.

Waarom medewerkersonderzoek bij Presearch?

“In de jaren voorafgaand aan het initiële onderzoek is er binnen Dokter Bosman geen grootschalig MTO uitgezet. Aanleiding voor de samenwerking met Presearch was dan ook om inzicht te krijgen in de tevredenheid van medewerkers over hun werk en werksituatie. Met deze informatie kunnen we namelijk tot verbeteringen in onder andere beleid, strategie en personeelsmanagement komen.”

Het doen van medewerkersonderzoek was voor Dokter Bosman dus de eerste grote stap in het ontwikkeltraject naar beter werkgeverschap. Zonder informatie over (on)tevredenheid van medewerkers is het lastig om actiepunten aan te wijzen. Daarbij is het onhaalbaar voor een organisatie met honderden medewerkers om iedereen persoonlijk naar verbeterpunten te vragen. Om nog te zwijgen over de tijd die het kost om de resultaten op een goede manier te analyseren én te voldoen aan de privacy voorschriften. Dokter Bosman is blij met de keuze om het MTO uit te besteden aan Presearch. “Wij hebben Presearch ervaren als een vakkundig en behulpzaam onderzoeksbureau. Er wordt snel geschakeld en je wordt meegenomen in het proces.”

Hoe is het onderzoek tot stand gekomen?

De basis van ieder medewerkersonderzoek is de gevalideerde MTO vragenlijst. In samenspraak met Dokter Bosman is deze vragenlijst aangevuld met vragen die specifiek relevant waren binnen de organisatie. Ten slotte is geen enkele organisatie hetzelfde.

“Het is geen geheim dat de werkdruk binnen de zorg hoog ligt. Wij waren er dan ook erg benieuwd naar hoe de werkdruk binnen onze organisatie werd ervaren, en of dit nadelige effecten had op onze medewerkers. Daarom hebben we een aantal verdiepende vragen toegevoegd aan het onderzoek. Presearch heeft goed geluisterd naar onze wensen en waar nodig advies gegeven.”

Welke actiepunten zijn er uit het onderzoek gehaald?

Het MTO wees uit dat Dokter Bosman op veel punten erg goed scoorde, maar liet ook zien waar nog verbeterpunten lagen. “Uit het onderzoek bleek dat nieuwe medewerkers behoefte hadden aan meer begeleiding tijdens de eerste weken. Daarom worden er nu introductiedagen georganiseerd op het hoofdkantoor. Ook hebben we een e-learning module ontwikkeld om nieuwe medewerkers te voorzien van alle relevante informatie die zij nodig hebben om succesvol te zijn in hun nieuwe baan. Deze e-learning is overigens niet alleen waardevol voor nieuwe medewerkers. Ook medewerkers die al langer in dienst zijn hebben zo nu en dan behoefte om hun kennis op te frissen. Daarnaast worden er op diverse locaties lunchreferaten georganiseerd om op een leuke manier op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.”  

Afbeelding Dokter Bosman

Het MTO wees uit dat Dokter Bosman op veel punten erg goed scoorde, maar liet ook zien waar nog verbeterpunten lagen. “Uit het onderzoek bleek dat nieuwe medewerkers behoefte hadden aan meer begeleiding tijdens de eerste weken. Daarom worden er nu introductiedagen georganiseerd op het hoofdkantoor. Ook hebben we een e-learning module ontwikkeld om nieuwe medewerkers te voorzien van alle relevante informatie die zij nodig hebben om succesvol te zijn in hun nieuwe baan. Deze e-learning is overigens niet alleen waardevol voor nieuwe medewerkers. Ook medewerkers die al langer in dienst zijn hebben zo nu en dan behoefte om hun kennis op te frissen. Daarnaast worden er op diverse locaties lunchreferaten georganiseerd om op een leuke manier op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.”

Het tweede belangrijke punt dat naar voren kwam uit het medewerkersonderzoek was de behoefte om beter op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen binnen de organisatie. “Medewerkers gaven aan graag een ondernemingsraad te willen. Die is na het onderzoek dan ook direct opgericht. Daarnaast is er een nieuw intranet gelanceerd om medewerkers nog beter op de hoogte te houden van nieuws binnen de organisatie.”

Verbeteringen in medewerkerstevredenheid

Er zijn dus veranderingen doorgevoerd binnen meerdere facetten van de organisatie. Er is hard gewerkt aan de online leeromgeving en het nieuwe intranet, en is een ondernemingsraad opgericht. Allemaal mooie ontwikkelingen, maar zien we dit ook terug in de resultaten van het medewerkersonderzoek?

Als we de resultaten van het initiële onderzoek in 2017 vergelijken met de resultaten van 2019, zien we op veel vlakken een toename in tevredenheid. Het cijfer dat medewerkers geven voor arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden is gestegen. Dat geldt ook voor het algemene cijfer dat Dokter Bosman krijgt als werkgever. Op sommige locaties steeg het cijfer voor werkgeverschap zelfs met meer dan een punt!

Nooit uitontwikkeld

Er zijn mooie resultaten behaald, maar natuurlijk ben je als organisatie nooit uitontwikkeld. Op basis van het laatste onderzoek wil Dokter Bosman zich opnieuw gaan buigen over de mogelijkheden om het werkgeluk van haar medewerkers te verhogen. Als eerste stap zullen leidinggevenden de komende tijd in gesprek gaan met medewerkers om de resultaten van het medewerkersonderzoek te bespreken. Dokter Bosman laat zien wat je kunt bereiken wanneer je verbeterpunten uit medewerkersonderzoek omarmt en je inzet om verandering teweeg te brengen. Wij zijn nu al benieuwd naar de resultaten van het volgende onderzoek!


“Wij hebben Presearch ervaren als een vakkundig en behulpzaam onderzoeksbureau. Presearch luistert goed naar de wensen van de klant en geeft waar nodig advies. Er wordt snel geschakeld en je wordt meegenomen in het proces.”

Gemma Blokhuis – Nagel
Medewerker HR Dokter Bosman