Wat is medewerkerstevredenheid? En wat is de impact hiervan?

Uit medewerkerstevredenheid of werktevredenheid blijkt in hoeverre medewerkers tevreden zijn over hun functie binnen de organisatie. Medewerkerstevredenheid wordt meestal tastbaar gemaakt door gebruik te maken van tevredenheidsvragenlijsten. Deze vragenlijsten bevatten vaak vragen of stellingen rondom de werkzaamheden zelf (arbeidsinhoud), omstandigheden waarin iemand werkzaam is (arbeidsomstandigheden), relatie met leidinggevende(n) en collega’s (arbeidsverhoudingen) en de wijze van compensatie (arbeidsvoorwaarden).

Tevredenheidsonderzoek op laptop

Bovenstaande onderwerpen zijn van belang om inzicht te krijgen in de tevredenheid van medewerkers. Hierdoor kunnen organisaties tijdig inspelen op eventuele ontevredenheid binnen bijvoorbeeld teams of afdelingen. Tevredenheid kan namelijk ongewenst personeelsverloop terugdringen.

Echter, medewerkerstevredenheid is slechts één onderdeel dat medewerkers werkelijk blij, effectief en loyaal maakt. Voor sommige organisaties is tevredenheid onder medewerkers juist onderschikt aan werkelijke binding met de organisatie.

Daarom wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen medewerkerstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid. Het is niet altijd even duidelijk wat het verschil tussen deze concepten is. Hierdoor worden ze met regelmaat door elkaar gebruikt. Het is in ieder geval een goed begin om te stellen dat medewerkerstevredenheid de belangrijkste voorwaarden schept en daarom vaak in medewerkersonderzoek als concept in wordt gezet. Dit zegt alleen bijvoorbeeld nog in beperkte mate of iemand trots is om voor de organisatie werkzaam te zijn of dat de medewerker zich kan identificeren met de kernwaarden van de organisatie.

Verschil tussen medewerkerstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid

Beide concepten zijn dus belangrijk om een volledig beeld te krijgen. Daarom worden deze hieronder toegelicht.

Definitie medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid is de mate waarin medewerkers gelukkig en content zijn met hun werk en daarbij behorende omgeving. Een tevreden medewerker zal de organisatie minder snel vrijwillig verlaten.

Definitie medewerkersbetrokkenheid

Medewerkersbetrokkenheid verwijst naar de mate waarin medewerkers betrokken zijn met hun werk en de organisatie. Een betrokken medewerker is geneigd om extra stappen te zetten wanneer dit nodig is.

Als dit onderscheid goed wordt gemaakt is het mogelijk om gemotiveerde medewerkers te onderscheiden van medewerkers die alleen tevreden zijn in hun huidige rol. Met dit onderscheid kan er gekeken worden waarom medewerkers minder betrokken zijn. Met het identificeren van de redenen kunnen barrières voor het realiseren van betrokkenheid weg worden genomen. Dit zorgt ervoor dat afdelingen, divisies en/of teams effectiever kunnen worden.

27 januari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *