Wat is medewerkersbetrokkenheid? En wat zijn de 5 belangrijkste factoren?

Naast medewerkerstevredenheid speelt medewerkersbetrokkenheid een belangrijke rol in iedere organisatie. Betrokken medewerkers zijn namelijk tot 43% productiever. Hiernaast zijn deze medewerkers loyaler waardoor zij minder snel de organisatie zullen verlaten en verder denken dan de gemiddelde medewerker. Dankzij betrokkenheid onder medewerkers kan de competitieve voorsprong van organisaties groeien.

Employee involvement

Definitie medewerkersbetrokkenheid

Een betrokken medewerker vertoont positief gedrag ten opzichte van de organisatie en bijbehorende waarden. Deze betrokkenheid bepaalt in sterke mate de motivatie, enthousiasme, hoogmoed en emotionele binding van medewerkers. Als gevolg zullen betrokken medewerkers eerder een extra stap zetten wanneer dit nodig is. Hieruit blijkt dat betrokken medewerkers zich beter bewust zijn van de context van de organisatie en werken ze met collega’s samen om individuele prestaties, ten gunste van de organisatie, te verbeteren. Dit zorgt voor hogere productiviteit en minder ongewenst personeelsverloop.

Factoren voor betrokkenheid

Zoals hierboven blijkt zorgt hogere medewerkersbetrokkenheid voor betere prestaties. Hoe kan deze betrokkenheid daarom het beste worden gestimuleerd? Hieronder de belangrijkste factoren op een rijtje:

1. Perceptie van belang werkzaamheden

Wanneer medewerkers inzien dat hun werkinhoud en organisatie impact hebben om de omgeving zal dit leiden tot hogere betrokkenheid. Daarom is het belangrijk dat medewerkers een goede relatie onderhouden met het eindproduct dat tot stand wordt gebracht.

2. Verwachtingen functie

Zonder duidelijke doelstelling of juiste middelen zijn medewerkers meer gefocused op het “overleven” dan dat zij kijken naar de toegevoegde waarde in de organisatie.

3. Ontwikkelmogelijkheden

Zowel op individueel- als afdelingsniveau is in ieder geval de perceptie van invloed op verbetering belangrijk. Wanneer deze beslissingen buiten medewerkers om wordt genomen zal de betrokkenheid van medewerkers afnemen.

4. Feedback en dialoog

Medewerkers willen soms simpelweg horen dat zij iets goed hebben gedaan. Soms is dit niet tastbaar en daarom is een compliment als “Dankjewel, ziet er goed uit!” belangrijk.

5. Inspirerend leiderschap

Zonder duidelijke waarden of een visie is het heel moeilijk om medewerkers te betrekken bij het organisatiebelang.

Klaarblijkelijk is er soms gedragsverandering nodig om meer betrokkenheid te creëren, en dat kost tijd. Vaak gaat deze verandering over communicatie tussen afdelingen en medewerkers. Soms zijn managers er zich niet van bewust dat zij vergeten om een compliment te geven of het dialoog aan te gaan. Bewustwording is daarom wellicht nog belangrijker dan de daadwerkelijke betrokkenheid zelf.

Literatuur

Bockerman, Petri; Ilmakunnas, Pekka (2012). “The Job Satisfaction-productivity Nexus: A Study Using Matched Survey and Register Data”. Industrial and Labor Relations Review. 65 (2): 244–262.

Crim, Dan; Gerard H. Seijts (2006). “What Engages Employees the Most or, The Ten Cs of Employee Engagement”. Ivey Business Journal. Retrieved 2013-01-24.

Lockwood, Nancy R. “Leveraging Employee Engagement for Competitive Advantage: HR’s Strategic Role.” HRMagazine Mar. 2007: 1-11.

7 september 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *