Update log – Dashboard uitstroomonderzoek:

 • Verschillende lay-out optimalisaties: Verbetering onderscheid organisatie en benchmark data;
 • Mogelijkheid tot meervoudige selectie binnen benchmarkdata;
 • Implementatie tabel: Vergelijking stellingen van organisatie en benchmark;
 • Bij een aantal organisaties waren de locaties niet juist toegekend;
 • Toevoeging van verschillende extra filtermogelijkheden waaronder type vertrek en aantal dienstjaren;
 • Toevoeging categorieën aan cirkeldiagrammen;
 • Toevoeging labels in staafdiagrammen;
 • Weergave aantal organisaties in benchmark geselecteerd;
 • Mogelijkheid tot resetten van filters;
 • Optimalisatie van de laadtijd, verbeterde datastructuur;
 • Weergave organisatie-specifieke vragen (in sommige gevallen werden deze niet altijd weergegeven);
 • Toekenning vaste waarden (kleuren) aan cirkeldiagrammen;
 • Mogelijkheid tot exporteren van getoonde data (excel);
 • Verbeterde weergave van pictogrammen (kleuren);
 • Toevoegen van een menu en versimpeling van weergave;
 • Oplossen van verschillende kleine bugs, weergaven, etc.

29 augustus 2019