18 strategieën voor een hoge respons op medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek kan krachtig zijn om nieuwe inzichten te krijgen en daarmee positieve veranderingen te stimuleren binnen een organisatie. Een hoge respons op deze onderzoeken is hierbij cruciaal. Maar hoe kunnen we medewerkers enthousiast maken om deel te nemen aan deze onderzoeken? In dit artikel staan diverse strategieën om de respons bij medewerkersonderzoeken te vergroten!

Stimuleer respons: vóór het medewerkersonderzoek

Een goede voorbereiding is cruciaal! Volg de onderstaande stappen om medewerkers van tevoren enthousiast te maken en zo een zo hoog mogelijke respons te halen:

 • Communiceer duidelijk over vertrouwelijkheid en anonimiteit: Laat medewerkers weten dat hun feedback vertrouwelijk en anoniem blijft, zodat ze zich vrij voelen om eerlijk te antwoorden.
 • Organiseer informatiesessies: Leg de vragenlijsten uit tijdens bijeenkomsten en geef medewerkers de kans om vragen te stellen. Zo verduidelijken we verwachtingen en nemen we eventuele zorgen weg.
 • Kies relevante en beknopte vragen: Richt je op de meest relevante onderwerpen om de deelname te stimuleren. Kortere vragenlijsten worden over het algemeen beter ontvangen.
 • Benadruk de voordelen voor medewerkers: Toon hoe deelname kan bijdragen aan positieve veranderingen en de werkomgeving kan verbeteren.
 • Gebruik positieve taal in uitnodigingen: Nodig medewerkers vriendelijk uit om deel te nemen om een positieve sfeer te creëren.
 • Stimuleer een cultuur van feedback: Moedig een open cultuur aan waarin medewerkers worden aangemoedigd om hun mening te geven en waar feedback wordt gewaardeerd.
 • Betrek medewerkers bij de vraagstelling: Laat medewerkers meedenken over de vragen in het onderzoek. Zo voelen ze zich meer betrokken en zien ze de relevantie van het onderzoek voor henzelf.

Stimuleer respons: tijdens het medewerkersonderzoek

Het is belangrijk om de aandacht van medewerkers tijdens het onderzoek vast te houden om de respons te vergroten. Hier zijn enkele tips:

 • Betrokkenheid van leidinggevenden: Benadruk het belang van het onderzoek en moedig medewerkers aan om deel te nemen. Dit vergroot de betrokkenheid.
 • Incentives voor deelname: Overweeg beloningen of erkenning om de motivatie te vergroten en waardering te tonen voor de bijdrage van medewerkers.
 • Gebruik diverse communicatiekanalen: Bereik medewerkers via verschillende kanalen zoals e-mail, intranet en sociale media om de deelname te maximaliseren.
 • Stuur strategische herinneringen: Stuur herinneringen op momenten waarop medewerkers meer geneigd zijn om deel te nemen om het responspercentage te verhogen.
 • Bied flexibele deelnameopties aan: Geef medewerkers de mogelijkheid om vragenlijsten in te vullen op verschillende apparaten en tijdstippen om aan hun voorkeuren tegemoet te komen.
 • Stimuleer peer-to-peer aanbevelingen: Moedig medewerkers aan om hun collega’s aan te moedigen om deel te nemen aan het onderzoek.

Stimuleer respons: na het medewerkersonderzoek

Nadat waardevolle feedback is verzameld, is het tijd om actie te ondernemen. Hier zijn enkele tips voor de opvolging:

 • Zorg voor follow-up na het onderzoek: Communiceer de resultaten aan de medewerkers en laat zien welke stappen er worden ondernomen op basis van hun feedback.
 • Implementeer opvolgingsplannen: Plan concrete acties op basis van de respons om de betrokkenheid te tonen en het vertrouwen te vergroten.
 • Benadruk de impact van feedback: Laat medewerkers zien hoe hun feedback heeft bijgedragen aan positieve veranderingen.
 • Faciliteer discussie- en feedbacksessies: Organiseer sessies waarin medewerkers kunnen discussiëren over de resultaten van het onderzoek.
 • Wees transparant over actiepunten na het onderzoek: Communiceer duidelijk welke actiepunten worden ondernomen naar aanleiding van het onderzoek.

Conclusie

Een hoge respons op medewerkersonderzoek is cruciaal voor diepgaande inzichten en een prettige werkcultuur. Door de besproken strategieën toe te passen, kunnen organisaties de respons verhogen. Hiermee zijn de resultaten een afspiegeling van wat er leeft binnen de organisatie. Dit biedt niet alleen een kans om waardevolle feedback te verzamelen, maar ook om een positieve werkomgeving te creëren.

Heb je vragen over het uitvoeren van een medewerkersonderzoek? Stuur ons gerust een mail met je vraag naar support@presearch.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *