Je hebt een medewerkersonderzoek gedaan, en nu?

Het uitvoeren van een medewerkersonderzoek is een belangrijke stap om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te meten. Maar wat doe je zodra je de resultaten binnen hebt? Het interpreteren, communiceren en toepassen van deze resultaten is essentieel om positieve verandering binnen de organisatie te realiseren. Als medewerkers namelijk geen positieve veranderingen zien naar aanleiding van hun input, zullen ze minder gemotiveerd zijn om in de toekomst feedback te geven. Dit kan uiteindelijk leiden tot een lagere betrokkenheid, wat resulteert in een lager behoud, slechtere prestaties en verminderde productiviteit. Daarom worden hieronder de zes belangrijkste stappen voor opvolging van een medewerkersonderzoek uitgelegd.1. Bedank de medewerkers en communiceer de vervolgstappen

Ten eerste begint het opvolgen van een medewerkersonderzoek met het bedanken van de medewerkers en het communiceren van de vervolgstappen. Bedank je medewerkers voor hun tijd en moeite. Dit laat zien dat hun feedback gewaardeerd wordt. Leg ook uit wat de vervolgstappen zijn. Wees transparant over wanneer de resultaten gedeeld worden en wat er met hun feedback gedaan zal worden om ongeduld en frustratie te voorkomen.

Belangrijke Acties

 • Maak een projectplan met een tijdlijn voor het delen van de resultaten.
 • Stuur een e-mail of plan een vergadering om de vervolgstappen uit te leggen.
 • Deel voorlopige bevindingen zoals responspercentages en algemene scores.


2. Analyseer de resultaten

Medewerkersonderzoeken helpen om feedback over de prestaties van je bedrijf te krijgen, maar de echte waarde zit in de gegevensanalyse. Door de tijd te nemen om betrokkenheidsscores te analyseren en te benchmarken, en in de kwalitatieve feedback te duiken, krijg je een goed beeld van de medewerkerervaring. Dit helpt je een effectieve strategie op te bouwen die zorgt voor een zeer betrokken team.

 • Segmenteer de gegevens: Analyseer de gegevens op basis van demografie, afdeling, dienstjaren en functieniveau om beter te begrijpen hoe verschillende groepen de organisatie ervaren. Een goede algemene score is mooi, maar door te segmenteren ontdek je wellicht dat sommige afdelingen of groepen een heel andere ervaring hebben.
 • Contextualiseer de gegevens: Denk aan recente gebeurtenissen binnen je organisatie, zoals ontslagen, managementwisselingen of veranderingen in bonussen. Door je betrokkenheidsgegevens in deze context te plaatsen, krijg je inzicht in tijdelijke factoren die de tevredenheid beïnvloeden.


3. Communiceer de resultaten in de organisatie

Het delen van de resultaten is een van de belangrijkste stappen bij het opvolgen van een medewerkersonderzoek. Het vieren van successen en waar je goed in presteert, herinnert iedereen eraan waarom ze graag bij je bedrijf werken. Echter, het gaat niet alleen om de mooie cijfers. Het is ook belangrijk om de verbeterpunten te erkennen en een open dialoog te voeren over de grootste uitdagingen. Dit bevordert het vertrouwen onder je personeel. Lees hier meer over hoe je het beste met negatieve resultaten kan omgaan.

Belangrijke Acties

 • Informeer managers en leidinggevenden eerst: Zij moeten als eerste op de hoogte zijn van de resultaten.
 • Deel inzichten per afdeling: Gebruik interne dashboards zodat afdelingshoofden zelf resultaten kunnen bekijken en segmenteren. Moedig hen aan om deze inzichten met hun teams te delen.
 • Communiceer resultaten met het personeel: Plan een teamvergadering of stuur een e-mail met de belangrijkste resultaten zodat iedereen begrijpt waar jullie nu staan.


4. Betrek Medewerkers

Het is belangrijk om medewerkers actief te betrekken bij het interpreteren van onderzoeksresultaten. Dat kunnen we doen door focusgroepen te organiseren of individuele gesprekken te voeren. Hierdoor krijgen we dieper inzicht in de feedback en de onderliggende oorzaken van bepaalde problemen. Door de resultaten van het onderzoek te gebruiken, kunnen we gesprekken op gang brengen over manieren om dingen te verbeteren binnen de organisatie. Dit geeft medewerkers de kans om hun stem te laten horen en het draagvlak voor veranderingen te vergroten.

Belangrijke Acties

 • Help teams bij het bedenken van ideeën: Wat medewerkers als een goede oplossing zien voor een probleem op teamniveau, komt misschien niet overeen met onze kijk op organisatieniveau. Probeer teams de mogelijkheid geven om oplossingen te bedenken voor problemen die specifiek zijn voor hun team, en begeleid ze hier in.
 • Bied een veilige ruimte voor individuele feedback: Medewerkers hebben waarschijnlijk hun eigen feedback die niet op organisatieniveau wordt aangepakt. Het is belangrijk een veilige ruimte creëren waar ze deze feedback kunnen bespreken, zodat ze meer gedetailleerde feedback met vertrouwen kunnen delen.


5. Aan de slag met een Actieplan

Een van de grootste teleurstellingen na een medewerkersonderzoek is dat de resultaten gewoon stof liggen te verzamelen. Het stellen van meetbare en haalbare doelen in je organisatie zorgt voor momentum en bouwt vertrouwen op bij je team. Echter, dat werkt alleen als je er echt voor gaat. Werk samen met alle belanghebbenden om een gedetailleerd plan op te stellen. Wijs taken toe, stel deadlines vast en zorg voor de nodige middelen. Het is cruciaal om actie te ondernemen op basis van het onderzoek en medewerkers er opnieuw bij te betrekken.

 • Stel doelen op afdelingsniveau: Werk samen met afdelingshoofden en het managementteam om doelen te stellen die voortkomen uit de resultaten. Zorg dat deze doelen aansluiten bij de strategische doelstellingen en wijs duidelijke eigenaren aan.
 • Werk samen met managers en leidinggevende om teamdoelen te stellen: Integreer de reacties van medewerkersdiscussies en teamresultaten om managers te helpen zinvolle doelen te stellen op teamniveau. Zorg ervoor dat deze doelen aansluiten bij afdelings- en bedrijfsdoelen.


6. Follow-Up

Het opvolgen van een medewerkersonderzoek stopt niet bij het doorvoeren van veranderingen. Daarom is het belangrijk om constant te checken hoe het gaat en regelmatig te evalueren of de genomen maatregelen werken. Hierdoor kan je kijken naar wat is bereikt en welke veranderingen er zijn opgetreden als gevolg van de genomen acties. Tenslotte, nieuw onderzoek kan helpen begrijpen hoe de organisatie zich ontwikkelt na al die veranderingen en om eventuele nieuwe uitdagingen te identificeren die aandacht nodig hebben.

Belangrijke Acties

 • Monitor de voortgang: gebruik herhaalmetingen om te monitoren of doelstellingen zijn bereikt.
 • Vier de successen: Momentum en vooruitgang houden de betrokkenheid hoog. Wanneer u een doel afsluit, zorg ervoor dat het bedrijf het weet! Vier successen in het hele bedrijf en laat medewerkers weten hoe hun reacties culturele veranderingen hebben beïnvloed.

Het uitvoeren van een medewerkersonderzoek is slechts de eerste stap, maar de echte impact komt van het opvolgen van een medewerkersonderzoek. Bedank medewerkers voor hun feedback, wees transparant over vervolgstappen, en analyseer grondig om effectieve strategieën te ontwikkelen. Deel de resultaten, betrek medewerkers bij het bedenken van oplossingen, en stel duidelijke actieplannen op. Continu monitoren en evalueren zorgt ervoor dat de organisatie daadwerkelijk vooruitgang boekt. Door successen te vieren en voortdurende verbeteringen na te streven, wordt een positieve en productieve werkomgeving gecreëerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *