Uitleg betreft het doen van onderzoek op basis van het Data Maturity Model en gebruik van data (HR Analytics).

Data Maturity Model

Bij onze onderzoeken hanteren we het door Presearch ontwikkelde Data Maturity Model1. Op basis van dit model kijken we verder dan enkel het vastleggen van bijvoorbeeld de tevredenheid, engagement en/of betrokkenheid. Dit betekent dat wij organisaties laten begrijpen waardoor bepaalde variabelen minder goed scoren. Wanneer geen rekening met onderlinge relaties wordt gehouden kan het betekenen dat een laag scorende variabele nauwelijks bijdraagt aan bijvoorbeeld de NPS score van een organisatie. Tegelijkertijd zien we dat organisaties zich vaak op “de laagst scorende” variabelen focussen.

Toepassing van modellen

Om meer impact te realiseren is het van belang dat connecties tussen variabelen zichtbaar en voorspelbaar zijn. Daarom hebben we uitgebreide (regressie)modellen ontwikkeld waarmee we organisaties nog meer in staat stellen om op basis van feiten bij te sturen. Deze uitgebreide regressiemodellen berekenen en voorspellen relaties tussen variabelen. De resultaten uit deze modellen zijn doorvertaald naar toegankelijke dashboards waar onze klanten op eenvoudige wijze inzage in prestaties van hun meest relevante variabelen krijgen.

Meer informatie aanvragen

Presearch is een professioneel en ondernemend medewerkersonderzoeksbureau waar snel geschakeld en meegedacht wordt. Met hun passende adviezen en oplossingen kom je tot een gewenst resultaat.

Aafje Hulpthuis
Aafje Hulpthuis

Samen met Presearch hebben we in een korte tijd een onderzoeksmethode opgesteld. Dat deze methode passend was, bleek onder andere uit de positieve reacties van medewerkers en de hoge response rate.

Laurens
Laurens
Center Parcs
Nationale Postcodeloterij
Laurens
Voedingscentrum
Graydon
Talpa Radio
Radio 538
Transvorm
ViaZorg
Care2Care
Stichting CMO Flevoland
Stichting Sigra
ZowelWerk
Stichting ZorgpleinNoord
Stichting WGV Zorg & Welzijn
WZW Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn
Vriendenloterij
Bankgiro Loterij
Aafje
KAS BANK
Profource
Wago
Virol
Arkin
Leger des Heils
UMC Utrecht
LUMC
Reade
GGZ
Cordaan
Kids First
Siriz
Regioplus
Kernkracht
Radio Veronica
Uitgeefhuis Nieuw Amsterdam
Buma Stemra
GGD Zeeland
Antoni van Leeuwenhoek
Erasmus MC
Oogwereld
Siemens Energy
Solidaridad
Cordaan
Equans
Interparking
Appèl bedrijfscatering
Talpa Network
Woonstichting Vechthorst
Arcelor Mittal
Veilig Thuis IJsselland
Gemeente Voorschoten
Securitas
Dokter Bosman
Hezelburcht
Sky Radio

1 Het Data Maturity Model is deels gebasseerd op Fitz-enz, J. (2010). The New HR Analytics: Predicting the Economic Value of Your Company’s Human Capital Investments. American Management Association.