Update log – Dashboard uitstroomonderzoek:

  • Export dump mogelijkheid van alle alle vragen uit het dashboard;
  • Export mogelijkheid van specifieke onderdelen;
  • Weergave filters (verbetering visualisatie);
  • Klantgerelateerde vraag berekening in tabel ‘Sentiment per categorie’;
  • Verbetering in berekening van benchmark percentages bij het onderdeel ‘Vertrek’ (berekening op basis van aantal respondenten in plaats van aantal antwoorden);
  • Optimalisatie laadtijd dashboard (tabellen, grafieken, etc.);
  • Cirkeldiagrammen: Getoonde volgorde op basis van percentage;
  • Uitlogmogelijkheid via menu;
  • Respons dashboard: Mogelijkheid om verloopcijfers en respons rate in te zien;
  • Resultaten van alle typen onderzoek (bijvoorbeeld MTO en Onboardingsonderzoek) in één dashboard omgeving.

11 februari 2020