De invloed van arbeidsinhoud op personeelsverloop

Dankzij dit wekelijks terugkerende blog hopen wij meer kennis omtrent de drijfveren rondom personeelsverloop te geven en hiermee nieuwe handvatten te bieden. In de zoektocht naar statistisch bewezen redenen voor personeelsverloop bespreken wij deze week de invloed van arbeidsinhoud. Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een steekproef dat 1000+ respondenten bevat.

HR Analytics

Hoe kan personeelsverloop worden verklaard?

Personeelsverloop kan worden verklaard vanuit de gedachten dat de 4A’s (arbeidsinhoud, -omstandigheden, -verhoudingen en -voorwaarden) invloed uitoefenen op de intentie om de organisatie te verlaten. Iedere “A” wordt statistisch (linear) gekoppeld aan de werkelijke perceptie van een loopbaan en onder meer variabelen als de mate van vrijwilligheid, geslacht, opleidingsniveau, etc.

Wat is arbeidsinhoud?

Arbeidsinhoud verwijst naar de aard en het niveau van het werk en de wijze waarop deze taken verricht moeten worden. Belangrijke aandachtspunten binnen de arbeidsinhoud zijn onder andere taakstructuur, autonomie, samenwerkingsmogelijkheden en kwalificatievereisten.

Invloed van arbeidsinhoud

Uit de gegevens blijkt dat vooral de verwachtingen van de functie en de mate waarin deze overeenkomen met de werkelijkheid bepalend zijn of iemand de organisatie verlaat (p = < .05). Opvallend genoeg spelen de verwachtingen geen significante rol bij vrijwillig personeelsverloop. Mogelijk “verschuift” dit probleem zich wanneer het alleen om vrijwillig personeelsverloop gaat. De perceptie van arbeidsinhoud zelf (het gehele concept van arbeidsinhoud) beïnvloed bij vrijwillig personeelsverloop wel de beleving van de loopbaan (p = < .05).

Conclusie

De beleving van de factor arbeidsinhoud speelt duidelijk een significante rol en is dus statistisch bepalend in een loopbaan van de medewerker uit onze steekproef. De verwachtingen van de inhoud spelen met name een rol bij onvrijwillig personeelsverloop. Dit beschouwen wij als het opvallendste resultaat. Klaarblijkelijk beleeft de onvrijwillig vertrekkende medewerker de inhoud dusdanig intensief dat deze uiteindelijk significante invloed uitoefent op de algehele perceptie bij vertrek.

18 april 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *