Eerste resultaten uitstroomonderzoek: 4 op de 5 wil in de toekomst in de zorg (blijven) werken

Van de cliëntgebonden zorgprofessionals die hun organisatie verlaten, wil ruim tachtig procent in de toekomst in de sector (blijven) werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk uitstroomonderzoek in samenwerking met RegioPlus. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan toe te zijn aan een nieuwe stap. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector Zorg en Welzijn werken.

Interessant is dat ruim één op de vier uitstromende werknemers korter dan een 1 jaar bij de organisatie in dienst was. Een opvallend snel personeelsverloop dus. In het uitstroomonderzoek wordt medewerkers gevraagd wat de werkgever had kunnen doen om het vertrek te voorkomen. Zo’n 40% geeft aan dat uitstroom niet voorkomen had kunnen worden door de organisatie. Voor de rest van de vertrekkende medewerkers geldt dat betere communicatie door de leidinggevende en het bieden van meer loopbaanmogelijkheden verschil had kunnen maken.


Voorkomen van ongewenst verloop

Het beperken van uitstroom van werknemers in de Zorg en Welzijnssector staat hoog op de agenda van RegioPlus. Vanwege het aanhoudende personeelstekort is het belangrijk om niet alleen in te zetten op extra instroom van personeel, maar zeker ook op behoud van huidige medewerkers.

Informatie over het ‘wie’, ‘waarom’ en ‘waarheen’ van vertrekkende medewerkers was tot nu toe nauwelijks beschikbaar. De regionale werkgeversorganisaties die zijn verenigd in RegioPlus hebben daarom in samenwerking met Presearch een doorlopend uitstroomonderzoek opgezet. Vertrekkende medewerkers ontvangen een link naar de vragenlijst, die ze online en anoniem kunnen invullen. Met de uitkomsten kunnen deelnemende organisaties gericht actie ondernemen om de (ongewenste) uitstroom van hun personeel terug te dringen. Ruim 250 zorg- en welzijnsorganisaties doen inmiddels mee met het onderzoek. Zij hebben toegang tot een eigen online dashboard, waarin ze hun resultaten kunnen benchmarken met andere organisaties in hun branche en regio.

Factsheet uitstroomonderzoek

Meer weten over de vertrekredenen van zorgprofessionals in verschillende branches binnen Zorg en Welzijn? De eerste resultaten van dit doorlopende onderzoek zijn nu bekend en samengevat in een factsheet. Deze factsheet toont cijfers voor de periode juni t/m september 2019, voor de cliëntgebonden functies (2.091 respondenten) met uitzondering van de branche kinderopvang. De komende tijd zal het aantal deelnemende organisaties en respondenten verder worden uitgebreid.

27 november 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *