Invloed van leeftijd op personeelsverloop

Oefent leeftijd daadwerkelijk invloed uit op personeelsverloop? Wat maakt leeftijd dan anders? Om te beginnen, leeftijd heeft geen invloed op de algehele beleving van de vertrekkende medewerker. Er is duidelijk geen significant verband tussen levenservaring en het vertrek van een medewerker waar te nemen.

Maar, er zijn wel een aantal belangrijke verschillen in variabelen rondom de leidinggevende(n) en andere “zachte aspecten” waarneembaar. Hieronder de belangrijkste variabelen toegelicht:

Leeftijd en personeelsverloop

Sfeer op de afdeling

Naarmate leeftijd toeneemt is de vertrekkende medewerker kritischer op met name de sfeer op de werkvloer. Deze blijkt significant anders te worden beoordeeld door oudere en met name vrijwillig uitstromende medewerkers.

Samenwerking collega’s

Hetzelfde geldt voor de samenwerking met collega’s. Wanneer leeftijd stijgt, daalt de beoordeling onder vrijwillig personeelsverloop van relatief oudere medewerkers. De afname in beoordeling is echter minder sterk op dit gebied dan bijvoorbeeld de sfeer op de afdeling.

Leidinggevenden

Ook factoren rondom leidinggevenden lijken door leeftijd beïnvloed te worden. Deze factoren hebben invloed op met name de arbeidsverhoudingen. Hieronder vallen de mate van begeleiding & ondersteuning door leidinggevende, leidinggevende stijl, mate van terugkoppeling en beoordelingswijze. Er blijkt me name een duidelijk verband te zijn tussen leeftijd en de hoeveelheid begeleiding en ondersteuning. Medewerkers die vrijwillig de organisatie verlaten en ouder zijn blijken namelijk minder behoefte te hebben aan begeleiding of ondersteuning vanuit de leidinggevende.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Leeftijd blijkt geen invloed uit te oefenen op waarom de medewerker de organisatie vrijwillig verlaat. Wel zijn er een aantal duidelijke verschillen binnen met name arbeidsverhoudingen waar te nemen. Vooral factoren rondom de leidinggevenden zijn van invloed op de perceptie binnen arbeidsverhoudingen van de oudere medewerker. Vergrijzing zal de komende jaren binnen onze samenleving een grotere rol gaan spelen. Hier zou men beter op in kunnen spelen door bijvoorbeeld de betrokkenheid van oudere medewerkers te vergroten. Dit zou kunnen door specifiek na te denken over leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen uw organisatie.

9 mei 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *