Effect van werkuren op personeelsverloop

Afgelopen week verscheen, naar aanleiding van een Zweeds experiment, dit artikel over de voordelen van kortere werkdagen. In het onderzoek legt de Managing Director van Toyota Zweden uit dat het experiment heeft geleid tot “minder personeelsverloop en betere werving & selectie mogelijkheden”. Waar het op neer komt is dat mensen die ongeveer zes uur per dag werken productiever werken en beter in staat zijn om een goede “work-life” balans te vinden.

Interessant is dat er eerder door Maxwell onderzoek werd gedaan over dit onderwerp. Hieruit kwam hij tot gelijkwaardige conclusies. Teveel werken leidt tot het maken van fouten, afleiding en als gevolg slechtere beslissingen. Maar als minder werken tot meer productiviteit leidt, waarom zijn er dan zoveel verschillen zichtbaar? Zou het optimum dan niet al lang gevonden moeten zijn?

Conclusie

Wat opvalt is dat er tussen studies over werktijden veel verschillen zichtbaar zijn in het optimaal aantal werkuren. Het beste aantal werkuren zou variëren van 30 tot maximaal 50 werkuren. Sterker nog, er zijn veel verschillen in type werkzaamheden en bijbehorende mentale last. Er is dus geen “magic bullet” maar dat de zoektocht naar de optimale balans kan lonen blijkt uit bovenstaande resultaten. Misschien dat het Hawthorne-effect hier ook zijn steentje aan bijdraagt.

26 september 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *