Wat is medewerkersonderzoek? En wat is de toekomst?

Medewerkersonderzoek is een instrument om de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Ongeveer 65 procent van alle organisaties in Nederland doet aan periodiek medewerkersonderzoek. Maar wat zit er achter zo’n medewerkersonderzoek? En wat is de toegevoegde waarde hiervan? Dit artikel legt daarom uit wat medewerkersonderzoek is en hoe dit instrument zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld.

Definitie medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek is een middel om medewerkers te betrekken bij de bedrijfsvoering van de organisatie (Burke & Cooper, 2006). Het onderzoek wordt meestal jaarlijks gehouden en toegepast via een digitale vragenlijst. De inhoud van het medewerkersonderzoek kan, afhankelijk van de organisatie en/of onderzoeksbureau, sterk verschillen. De gedachte is dat de output van medewerkers toeneemt wanneer zij meer worden gewaardeerd. Medewerkersonderzoek is vaak onderdeel van personeelsmanagement dat deze gedachtegang ondersteunt.

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe medewerkersonderzoek in kan worden gezet om talent en performers aan de organisatie te binden.

Ontwikkeling

In de jaren ’70 werd het meten van tevredenheid door organisaties als IBM geïnitieerd. De eerste focus was om problemen binnen de organisatie en leiderschap te identificeren. Vanaf de jaren ’80 kwam er meer focus op de bijdrage van de medewerkers waarna in de 21e eeuw betrokkenheid van medewerkers centraal is gaan staan. Hierbij is de gedachte dat betrokkenheid van medewerkers leidt tot een betere concurrerende positie. Het blijkt bijvoorbeeld dat organisaties met lage betrokkenheid 50% minder uitkeren aan aandeelhouders dan de bedrijven die hogere betrokkenheid laten zien.

Desondanks is het meten van medewerkerstevredenheid tot heden nog van toegevoegde waarde. De tevredenheid over de organisatie is belangrijker dan de exacte functie die de medewerker vervult. Deze redenering lijkt heel logisch aangezien het meten van “organisatietevredenheid” veel meer zegt over de context waarin iemand dagelijks werkt. De medewerker is een sociaal dier dat onderdeel uit willen maken van een groter geheel en hierin van toegevoegde waarde wilt zijn. Bij hoge organisatietevredenheid is het logisch dat medewerkers ook meer betrokken zijn en het omgekeerde.

Medewerkersonderzoek blijft slechts een schakel in het bereiken van de beste en meest concurrerende organisatie. Uiteindelijk zijn er leiders nodig om daadwerkelijk verbeteracties te realiseren.”

Toepassing en toekomst

Hierdoor is het van belang dat er kritisch wordt gekeken naar hetgeen dat “gemeten moet worden” en er veel meer wordt gekeken wat het doel van het medewerkersonderzoek is. Het is interessant om benchmarks uit te voeren, te laten zien welke afdelingen goed presteren maar nog belangrijker is het creëren van betrokkenheid door relevantie. Snappen waar er minder betrokkenheid is zorgt voor een bevestiging maar nog beter is het begrijpen welk type medewerker betrokken en te begrijpen waarom dit het geval is. Dit is waar HR Analytics, het meetbaar en voorspelbaar maken van personeelsmanagement, van toegevoegde waarde zal zijn.

Medewerkersonderzoek blijft hierdoor binnen personeelsmanagement slechts een belangrijke schakel in het bereiken van de beste organisatie. Het is een instrument dat gebruikt kan worden om feedback te promoten. Het vervolgens vertalen van feedback naar concrete acties vraagt om leiderschap van alle betrokkenen. Op organisatie-, team- en individueel niveau.

Burke, R. J., & Cooper, C. L. (Eds.) (2006). The Human Resources Revolution: Why putting people first matters. Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited.

15 november 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *