Betrouwbaarheid vragenlijst medewerkersonderzoek

Op basis van de door Presearch verzamelde data is er uitvoerig naar de statistische betrouwbaarheid van het medewerkersonderzoek gekeken. Hieruit blijkt dat de vragenlijst niet alleen valide* is maar ook dat Ontplooiing en Variatie in dagelijkse werkzaamheden van medewerkers een belangrijke rol spelen.

Vragenlijst medewerkersonderzoek

In de vragenlijst, die wij voor ons medewerkersonderzoek gebruiken, worden de 4A’s (arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden), Job embeddedness en Organisatiecultuur telkens op gelijke wijze bij verschillende organisaties getoetst. Hierdoor kunnen we niet alleen intern betrouwbare metingen verrichten maar zijn we ook in staat om uitgebreide vergelijkingen te doen. Met deze vergelijkingen kunnen organisaties inschatten of een score opvallend afwijkt en op basis hiervan verbeterpunten doorvoeren. Met oog op de validiteit over 2014 en voorgaande jaren kunnen we in de komende jaren met vertrouwen ons medewerkersonderzoek en vergelijkingen aan blijven bieden.

Betrouwbaarheid vragenlijst – Arbeidsinhoud

Zoals hierboven weergegeven wordt Arbeidsinhoud verklaard door bovenstaande variabelen. De “Xen” zijn alle andere variabelen (in totaal 23) die geen betrekking hebben tot Arbeidsinhoud en daardoor na zelfstandigheid volgen.

1. Ontplooiing gaat in op hoeveel ruimte medewerkers krijgen om te doen wat het beste bij het profiel van hun past. Het blijkt dat ontplooiing een sterke rol in de waardering van Arbeidsinhoud speelt. Deze correlatie is duidelijk te zien op de onderstaande afbeelding.

2. Variatie legt uit hoeveel afwisseling de medewerker in zijn dagelijkse taken ervaart.

3. Verwachtingen spelen een rol in de oorspronkelijk besproken functie-inhoud en de werkelijke situatie.

4. Capaciteiten legt uit of de capaciteiten van de medewerker volledig zijn benut.

5. Leeftijd is opvallend aangezien deze ook is opgenomen in het model, deze lijkt hierdoor invloed uit te oefenen op de perceptie van de inhoud van werkzaamheden.

6. Zelfstandigheid verklaart in hoeverre de medewerker ruimte heeft ervaren om zonder begeleiding werkzaamheden uit te voeren.

Los van de betrouwbaarheid van de vragenlijst leert dit ons dat ontplooiing en variatie in dagelijkse werkzaamheden voor medewerkers zeer belangrijk zijn. De overige onderdelen (arbeidsomstandigheden, etc.) zijn ook allemaal op gelijke wijze getoetst en betrouwbaar bevonden.

Wilt u meer weten over hoe dit onderzoek tot stand is gekomen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

* Data getest op skewness en kurtosis (eindcijfers onderdelen), zijn > -,196 en < ,196 – getest op normaalverdeling, wijkt niet af van normaliteit (sig.=,000) – getest op interne consistentie (Cronbach’s alpha = ,871), min. > ,7 – getest op mate van onderlinge correlaties (KMO = ,837), min. > – getest op mate van toeval (Bartlett test, sig. = ,000)

15 januari 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *