Arbeidsomstandigheden, communicatie is de sleutel

Deze week bespreken we de invloed van het onderdeel arbeidsomstandigheden op personeelsverloop. Spelen de arbeidsomstandigheden een duidelijke rol? En zo ja, wat beïnvloed de algehele beleving van de vertrekkende medewerker?

Arbeidsomstandigheden

De omstandigheden spelen een duidelijke rol in de perceptie van de loopbaan van de vertrekkende medewerker.

Definitie

Arbeidsomstandigheden verwijzen naar de fysieke en psychologische omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Hieronder vallen bijvoorbeeld klimatologische omstandigheden, veiligheid, lawaai of verlichting.

Resultaten

Om te beginnen, de omstandigheden (factor) spelen een duidelijke rol (p = < .05) in de algehele perceptie van de loopbaan van de vertrekkende medewerker. De omstandigheden die invloed uit oefenen op de beleving van deze medewerker zijn met name gebaseerd op het gevoel van aandacht aan de omstandigheden binnen de organisatie. Wanneer het management bijvoorbeeld duidelijk laat zien dat zij het belang van een gezonde werkomgeving erkent, zal dit een positieve impact hebben op het personeelsverloop.

Op basis van dit gegeven zien we dat de (tastbare) omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld de klimaatbeheersing of ergonomie, geen invloed op de algehele beleving uitoefenen. De arbeidsomstandigheden beïnvloeden, als samengevoegd concept (alle variabelen), de beleving van de vertrekkende medewerker wel.

Communicatie is essentieel in het optimaliseren van de omstandigheden en zeker in preventie van ongewenst personeelsverloop.

Vrijwillig vs. gedwongen personeelsverloop

Medewerkers die de organisatie gedwongen verlaten zijn duidelijk kritischer over de omstandigheden dan wanneer zij vrijwillig de organisatie verlaten. Ergonomie van de werkplek blijkt in deze groep namelijk wel invloed op de algehele perceptie uit te oefenen. De overige (tastbare) onderdelen van arbeidsomstandigheden worden wel kritischer beoordeeld maar blijken niet van invloed te zijn.

Wanneer we naar vrijwillig personeelsverloop kijken kunnen we waarnemen dat men een stuk milder is. De kwalitatieve data wijzen ook uit dat zij over het algemeen inzien dat sommige wensen niet te realiseren zijn. Klaarblijkelijk is men zich er bewust van dat in sommige gevallen een investering niet haalbaar of effectief is.

Aandacht in de vorm van communicatie blijkt belangrijker te zijn dan de tastbare onderdelen van arbeidsomstandigheden zelf. Communicatie is hierdoor essentieel in het optimaliseren van de omstandigheden en zeker in preventie van ongewenst personeelsverloop. Mogelijk kan HR hier van toegevoegde waarde zijn door communicatie en feedback over verbeteringen op de werkplek aan te moedigen.

30 april 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *